Chính sách bảo mật

Bản quyền của thông tin có trong trang web này thuộc về Molfix.com. (Sẽ được gọi là “Molfix” trong ngữ cảnh này) trừ khi được chỉ định khác. Molfix tôn trọng quyền riêng tư cá nhân của bạn. Chính sách này tóm tắt các loại thông tin nhận dạng cá nhân mà chúng tôi được phép thu thập và cách chúng tôi có thể sử dụng chúng. Chính sách này cũng mô tả các điểm quan trọng khác liên quan đến quyền riêng tư cá nhân của bạn.

Khách truy cập trang web có thể truy cập các trang của trang web mà không cần cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào, có thể lấy thông tin về các dịch vụ của chúng tôi, tiếp cận thông tin về công ty của chúng tôi và sử dụng các dịch vụ khác của chúng tôi trong trang web.

Tuy nhiên, tại một số khu vực, bạn có thể cần phải đăng ký để có thể truy cập một số phần hoặc sử dụng một số dịch vụ. Một số thông tin cá nhân có thể được yêu cầu tại các khu vực này.

Tất cả mật khẩu của bạn được lưu giữ trong khu vực đã được mã hóa trên trang web của chúng tôi để ngăn chặn việc mất mát, sử dụng trái phép hay thay đổi thông tin của bạn. Bạn có thể truy cập các phần nơi lưu trữ thông tin sau này để thay đổi và cập nhật thông tin của mình.

Thông tin như địa chỉ e-mail, địa chỉ thư và số điện thoại chỉ được sử dụng trong thời gian người truy cập là thành viên của trang web Molfix và chỉ phục vụ cho mục đích liên hệ. Các thông tin này chỉ được ghi lại trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi khi những người truy cập sắp trở thành khách hàng gửi các thông tin này vào các biểu mẫu liên quan một cách tự nguyện và có chủ ý.

Thông tin cá nhân sẽ chỉ được sử dụng để xác minh danh tính của người dùng khi đăng nhập vào hệ thống của chúng tôi hoặc trong các tình huống cần thiết khác. Thành viên khác không thể truy cập thông tin của bạn cũng như thay đổi các thông tin đó.

Tất cả dữ liệu trong hệ thống của chúng tôi sẽ bị xóa khi tư cách thành viên bị hủy bỏ. Molfix đảm bảo không bán thông tin cá nhân được thu thập trong quy trình chuẩn cho các bên thứ ba và / hoặc các công ty khác.

Bên cạnh đó, Molfix có thể cung cấp các thông tin được yêu cầu cho các tổ chức pháp lý có liên quan và có giấy chứng nhận năng lực điều tra trong trường hợp cần thiết.

Có thể có các liên kết đến các trang web bên ngoài www.molfix.com.ng trong một hoặc nhiều trang của Molfix.

Molfix không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với các chính sách bảo mật cụ thể của các trang web không do chính Molfix quản lý.

Các trang web không bắt đầu bằng www.molfix.com.ng. là các trang web không liên quan đến Molfix.

Bằng cách chấp nhận các điều khoản và điều kiện này, người sử dụng xác nhận đã đọc, hiểu và chấp nhận nội dung điều khoản sử dụng.

Chúng tôi có quyền thực hiện các thay đổi, bao gồm hoặc loại trừ liên quan đến chính sách bảo mật này tùy thuộc vào sáng kiến của chúng tôi vào bất kỳ lúc nào.

Việc tiếp tục sử dụng sản phẩm và dịch vụ sau khi điều khoản và điều kiện đã được sửa đổi bổ sung, sẽ xem như người dùng đồng ý để chấp nhận những sửa đổi này.

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào xin vui lòng gửi về:

info@molfix.com

Lưu ý: Molfix.com được thành lập với mục đích hỗ trợ các bà mẹ và các bà mẹ tương lai. Nội dung của trang web này không được sao chép để sử dụng ở nơi khác mà không liên kết lại với nguồn. ĐĂNG KÍ BẢN QUYỀN BỞI MOLFIX 2021.